divan

Divanlar (consiliumlar), büyücülerin toplandığı, bölgedeki işlwyişi düzenleyen yapılanmalardır.

divan

Gri Şehir cemerkli cemerkli