Main Page

Kurulum

Siyasi Yapılanma

Ankara’da, Türkiye’nin pek çok diğer yerinde olduğu gibi, büyücüler bir divan altında toplanırlar. Bunun dışında yoldaşlıklar ve caballar yine büyücülerin toplandığı çeşitli gruplardır. Ankara Divan’ı, büyücülerin bir yoldaşık yoluya Divan kayıtlarında bulunmasını şart koşar.

Kısa Tarih

Ankara, eski çağlardan beri büyücüler için önemli bir yerdi. Çağdaş Ankara, Selçuklular, ondan önce Roma Galatyası’ndan, daha önce de Frigyalılar, Asurluluar ve Hititler döneminden izler taşır, ve büyücülerin bir kısmı eski Ankara medeniyetlerini araştırırlar.

Nüfus

Ankara’da büyücü nüfusu 200 kişi civarındadır. Önemli kişiler genelde herkesçe tanınırlar.

Büyü

Büyü, on arcanum’dan oluşan gerçekliğe hükmetme sanatıdır.

Main Page

Gri Şehir cemerkli cemerkli