Gri Şehir

Gri Şehir, Geçen Oyun

Beş kişi uyanıp, Ragıp Çömez ‘i ölü buldular. Bir yandan Ragıp’ın gizemli ölümünü çözmeye çalışırken, bir diğer yandan da divan‘dan kaçınmaya çalıştılar. En sonunda divan üyesi Küre’nin, bir boşluk yaratığına hizmet ettiği ve bu yüzden uyanan beş kişinin peşinde olduğu ve Ragıp’ı öldürdüğü anlaşıldı. Divan, beş kişinin yardımıyla Küre’yi ve Fırtınacı‘yı esir alıp, boşluk yaratığı Büyüyiyen’i kontrol altına aldı.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.